Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača BiH, Premium International d.o.o, Banjaluka, BiH-RS, svoje uvažene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.kedrovbalsam.com:

OBAVEŠTAVA:

– da se prodaja robe putem internet sajta www.kedrovbalsam.com obavlja u okviru registrovane djelatnosti Premium International d.o.o, Gundulićeva 104 , Banjaluka, MB:11191509, JIB: 4404582040000, Tel: +38751981781, sajt: www.kedrovbalsam.com, adresa za izjavljivanje reklamacije je: [email protected]

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.kedrovbalsam.com – da se prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH kupovina preko naše prodajne Internet stranice
www.kedrovbalsam.com smatra prodajom na daljinu. – stranica www.kedrovbalsam.com zadržava pravo promjene uslova korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodne najave ili naknadnog obaveštenja

– ekskluzivni smo distributeri masažnih krema "Kedrov balsam" za BiH, a koje su proizvedene u Republici Srbiji

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.kedrovbalsam.com posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; – proizvod je odobren od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju.

– da je prodajna cijena robe naznačena uz artikal;

– da troškove usluge isporuke robe snosi KUPAC, sem kada se na naslovnoj Internet stranici ne naglasi drugačije;

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 2-4 radna dana putem kurirskih službi – potrošač robu koju kupuje putem Internet stranice www.kedrovbalsam.com plaća pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;

– prilikom preuzimanja paketa molimo vas da u prisustvu kurira vizuelno provjerite svaki paket. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja,zahtjevajte otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahtjevajte da se napravi zapisnik o reklamaciji. Na taj način ste sigurni da će u slučaju oštećenja paketa, dostavna služba nadoknaditi nastale troškove. u slučajevima gdje je došlo do vidnih oštećenja paketa i robe, kontaktirate što je to prije moguće.
Ukoliko je paket ispravan, slobodno ga možete preuzeti. Ukoliko dođe do oštećenja pošiljke u toku transporta, nadoknadu štete vrši služba dostave u skladu sa svojim pravilnicima.Molimo Vas da nas u slučajevima gdje je došlo do vidnih oštećenja paketa i robe, kontaktirate što je to prije moguće. Tako ćemo moći pravovremeno da reagujemo i riješimo problem.

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.kedrovbalsam.com

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice-lične pisane naredbe potrošača po Članu 48. Zakona o zaštiti potrošača BiH, pritiskom na taster PORUČI saglasan sa uslovima korišćenja i preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
– da se SAOBRAZNOST robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je Interet sajt www.kedrovbalasam.com dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. – da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.

– da za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo na reklamaciju, na način koji je definisan za robu kupljenu putem online prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE.

Premium international d.o.o