Prodavac se obavezuje da će isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan, te koji odgovara opisu i fotografiji proizvoda navedenim na www.kedrovbalsam.com.
 
Reklamacije na oštećenu robu u transportu:
Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Prodavac nije odgovoran za eventualna oštećenja koje se nalaze u domenu kurirske službe. 
Reklamacije na pogrešnu vrstu robe:
 
Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj: +387 51 981-781 ili +387 66 676-576, ili pošaljite e-mail na adresu [email protected] sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo kupcu na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 5 radnih dana, a za riješavanje reklamacije je 14 ranih dana od trenutka prijave iste.
 
U slučaju tehničke neispravnosti proizvoda Prodavac preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 14 radnih dana. Kupac je dužan poštom, uz račun, vratiti tehnički neispravan proizvod u stanju u kojem ga je zatekao, nakon čega će Prodavac u roku od 5 radnih dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. 
Prodavac zadržava pravo da ne izvrši povrat sredstava ili zamjenu proizvoda ukoliko nisu ispoštovani gore navedeni uslovi.
 
VAŽNO:
Potrošač nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom
krivicom.
Premium international d.o.o