Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.
Privatnost naših potrošača vrlo nam je bitna, ali ako imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na +387 51 981 781 ili +387 66 676 576. 

Preuzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja vaših ličnih podataka.

Internet prodavnica www.kedrovbalsam.com zadržava pravo da odbije pružanje usluge ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni uslovi korišćenja, a shodno zakonskim ograničenjima.

Internet prodavnica www.kedrovbalsam.com neće predati vaše podatke za kontakt trećim licima, osim ako se to od nas ne bude zahtijevalo zakonom.

Premium international d.o.o

Prodavac se obavezuje da će isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan, te koji odgovara opisu i fotografiji proizvoda navedenim na www.kedrovbalsam.com.
 
Reklamacije na oštećenu robu u transportu:
Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Prodavac nije odgovoran za eventualna oštećenja koje se nalaze u domenu kurirske službe. 
Reklamacije na pogrešnu vrstu robe:
 
Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj: +387 51 981-781 ili +387 66 676-576, ili pošaljite e-mail na adresu [email protected] sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo kupcu na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 5 radnih dana, a za riješavanje reklamacije je 14 ranih dana od trenutka prijave iste.
 
U slučaju tehničke neispravnosti proizvoda Prodavac preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 14 radnih dana. Kupac je dužan poštom, uz račun, vratiti tehnički neispravan proizvod u stanju u kojem ga je zatekao, nakon čega će Prodavac u roku od 5 radnih dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. 
Prodavac zadržava pravo da ne izvrši povrat sredstava ili zamjenu proizvoda ukoliko nisu ispoštovani gore navedeni uslovi.
 
VAŽNO:
Potrošač nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom
krivicom.
Premium international d.o.o